Przejdź do treści

Praca licencjacka

Praca licencjacka po angielsku stanowi zapewne pierwszy tak obszerny tekst, z którym muszą się zmierzyć studenci kończący pierwszy etap studiów wyższych. Wcześniejsze doświadczenia z tekstem bardziej złożonym obejmują raczej eseje na kilka lub maksymalnie kilkanaście stron. Mają one na celu przygotowanie studentów do opracowania tekstu, który wymaga pewnego przemyślenia tematu, zaplanowania struktury i doboru odpowiednich treści, gdyż nie wszystko dotyczące danego tematu można będzie zmieścić w wymaganej liczbie stron.

Jak zatem podejść do pisania pracy licencjackiej po angielsku?

Pierwszym krokiem tuż po wyborze odpowiedniego tematu jest przygotowanie merytoryczne. Tak naprawdę zatem, krok ten wykonuje się dużo wcześniej i nie jest to jednorazowa czynność lecz proces w trakcie którego student zdobywa wiedzę umożliwiającą odpowiedni dobór literatury. To właśnie wiedza w danym zakresie pozwala studentowi dobrać odpowiednie zagadnienia, które powinny znaleźć się w pracy licencjackiej, aby była ona treściwa, ciekawa, merytoryczna i spójna. Posiadając odpowiednią wiedzę student może również zdecydować jakie książki czy artykuły będą pomocne w opracowaniu tekstu. Zadania te można odwrócić, a więc temat pracy można dobrać do już posiadanej wiedzy i zainteresowań z danego przedmiotu w ramach filologii angielskiej. Często jednak problem polega na tym, że studenci nie są do końca pewni swojej wiedzy czy nie mają w pełni sprecyzowanych zainteresowań.

Jak dobrać temat pracy licencjackiej?

Jeśli ktoś może faktycznie kierować się własnymi zainteresowaniami to sprawa wydaje się oczywista, lecz co kiedy sytuacja wygląda inaczej? Jednym z podstawowych wówczas wyborów jest temat, który brzmi łatwo lub jest prosty z uwagi na jego popularność. Daje to poczucie, że łatwo będzie znaleźć wiele materiałów na taki temat, a później samo pisanie jakoś już pójdzie. Tematy te mogą być różne w różnych dziedzinach. W przypadku lingwistyki może to być analiza idiomów lub innych związków frazeologicznych. W przypadku metodyki nauczania języka angielskiego może to być wykorzystywanie gier w nauczaniu języka, albo specyfika nauczania dzieci. W przypadku tłumaczeń, z kolei, może to być tłumaczenie nazw własnych lub innych elementów w jakimś bardzo znanym dziele, które wiele razy było już przedmiotem analizy. Poczucie komfortu w takich wypadkach może być jednak złudne, gdyż są to często tak zwane ‘oklepane’ tematy. Z tego właśnie względu istnieje spore ryzyko plagiatu, który może być zupełnie niezamierzony. Niezależnie jednak od intencji piszącego zbyt wysoki współczynnik podobieństwa tekstu dyskwalifikuje pracę licencjacką. Powodem tego jest nie tylko to, że uczelnie stosują zaawansowane i skuteczne systemy antyplagiaotwe lecz również to, że studenci są na podobnym poziomie zaawansowania jeśli chodzi o pracę nad tekstem. Ponadto, mają podobny poziom znajomości języka angielskiego i stosują te same techniki lub rozwiązania podchodząc do zadania. Na to wszystko nakłada się fakt, że w każdym temacie są pewne zagadnienia, które muszą zostać omówione w pracy. W ten sposób, jakaś część treści w każdym popularnym temacie jest taka sama co w pewnym stopniu automatycznie powoduje, że teksty takie są do siebie podobne. Z tego względu, coraz częściej należy albo podejmować się tematów, które są mniej popularne albo w ramach tematów popularnych omawiać jakiś konkretny aspekt, który pozwoli przedstawić ów temat z nieco innej perspektywy.

Pisanie pracy

Jest temat, są materiały, można więc siadać i pisać? Nie tak od razu. Na początek praca musi mieć odpowiednią strukturę zatem zaczynamy od planu pracy. Na tym etapie należy dowiedzieć się jakie są podstawowe wytyczne dotyczące takiego projektu na danym seminarium. Dotyczy to takich aspektów jak wymagana liczba stron, liczba rozdziałów i ewentualnie podrozdziałów, charakter części praktycznej czy dodatkowe kwestie techniczne. Każdy z tych aspektów może w jakimś stopniu wpływać na dobór konkretnych zagadnień, które powinny się znaleźć w pracy. Zatem jeśli w pracy muszą znaleźć się trzy rozdziały to siłą rzeczy część teoretyczna będzie nieco bardziej rozbudowana niż w przypadku dwóch rozdziałów zakładając, że dwa pierwsze rozdziały mają być teoretyczne. Można wtedy omówić więcej istotnych elementów lub te wybrane opisać bardziej szczegółowo. Dobierając zagadnienia do omówienia należy się upewnić, że na każde z nich mamy odpowiednią literaturę nie tylko względem jej poziomu merytorycznego lecz również objętości. Praca licencjacka po angielsku ma być przeglądem różnych opinii i punktów widzenia jak i wyników badań tak, aby wykazać się znajomością danego obszaru tematycznego. Z tego powodu na każde zagadnienie należy zebrać kilka źródeł najlepiej takich, w których autorzy prezentują różne poglądy i opinie na daną kwestię. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której dochodzimy do ściany i nie wiadomo co pisać dalej bo nagle z zebranych źródeł nie da się już nic więcej wycisnąć.

Pisanie pracy po angielsku to nie tylko parafraza

W tej kwestii znów dochodzimy do pojęcia plagiatu. Zdarza się, że niedoświadczony student kiedy już złapie ciekawe źródło trzyma się go kurczowo i pisze całe strony podając co jakiś czas odnośnik do autora. Przecież niczego wówczas nie kopiuje i podaje źródło więc wydaje się, że rzetelnie pracuje nad tekstem. Niestety nie jest to prawdą gdyż, jak już zostało nadmienione, w pracy licencjackiej należy wykazać, że jest się zaznajomionym z literaturą w temacie. Przeczytanie jednej książki nawet kilkanaście razy daje tylko wiedzę na temat jednego konkretnego punktu widzenia z jakiego został omówiony dany aspekt. Należy poznać dorobek różnych autorów, dowiedzieć się z jakimi problemami w badaniu danego aspektu przyszło im się zmierzyć, sprawdzić i porównać wyniki badań czy analizy danego zagadnienia przeprowadzonych przez różnych badaczy itd. Dopiero wtedy możemy należycie wyczerpać temat i odpowiednio zaprezentować przegląd literatury. Pisanie całych sekcji czy kilku akapitów jeden po drugim opierając się na jednym autorze to też niestety forma plagiatu choć nie musi to być działanie świadome czy zamierzone.

Podsumowanie

Jak więc można wywnioskować, pisanie pierwszej obszerniejszej pracy po angielsku może być wyzwaniem, które trzeba podjąć jednocześnie z innymi obowiązkami czy to stricte uczelnianymi czy zawodowymi lub rodzinnymi. Z tego względu dobrze jest się odpowiednio przygotować choćby poprzez szukanie odpowiednich informacji, wskazówek, opisów, tutoriali itd. Mogą one być pomocne w złapaniu odpowiedniej perspektywy, a to z kolei pozwala na wygenerowanie planu oraz powoduje, że napisanie pracy w języku obcym nie musi nas przerażać czy paraliżować. Zawsze gdy zadanie wydaje się wykonalne podchodzimy do niego z większą pewnością siebie.